Skip to content

Opleveringskeuring

Is de aannemer klaar met uw nieuwe woning of gerenoveerde woning? Kunt u uw woning bijna gaan betrekken? In dit geval adviseren wij u een opleveringskeuring uit te laten voeren. Wij controleren tijdens de voorschouw en/of de eindoplevering samen met u en de aannemer de woning waarbij alle tekortkomingen worden genoteerd middels een proces-verbaal van oplevering.

Wat wordt er gecontroleerd bij de opleveringskeuring?

Een opleveringskeuring is een uitgebreide keuring waarbij uw woning wordt gecontroleerd op onder andere de volgende zaken:

  • Eventuele gebreken aan de woning of bouwkundige tekortkomingen
  • Eventuele beschadigingen aan de woning
  • De algemene kwaliteit van de woning en het uitgevoerde werk door de aannemer
  • Is er gebouwd zoals overeengekomen?
  • Wat is er nog niet uitgevoerd?
  • Voldoet de woning aan de hiervoor gestelde eisen (bouwbesluit)

Oplevering zelf doen

Indien er punten tijdens de opleveringskeuring over het hoofd worden gezien, kunt u daar als koper mogelijk problemen mee krijgen, aangezien de opdrachtgever/aannemer deze punten vaak niet meer wilt erkennen, met alle gevolgen voor u.

Alweer een goede reden om de oplevering door Bouwkosten Adviesburo Joosten te laten uitvoeren.

Bekijk hier onze voorbeeldrapportages

Back To Top