Skip to content
 • investerings- en exploitatieoverzichten
 • bouwkostenramingen
 • inschrijfbegrotingen
 • directie- c.q. detailbegrotingen
 • spiegelen offertes
 • meer- en minderwerken berekenen
 • berekenen herstelkosten bij brand, storm en/of waterschade
 • meerjarige onderhoudsplanning (MJOP)
 • optimalisatie van (bestaande) projecten
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • programma’s van eisen
 • technische omschrijvingen
 • stabu–bestekken
 • planningen
 • bouwkundige keuringen en opstellen rapportages
 • onderhoudsrapporten bouwkundige staat bestaande gebouwen
 • begeleiding van ontwerp tot oplevering
 • directievoering tijdens de realisatie van het bouwproject
 • project- en bouwkostenmanagement
 • meer- en minderwerken controleren en/of bewaken
 • aankoopkeuring
 • verkoopkeuring
 • NHG-keuring
 • opleveringskeuring
 • deelinspectie
 • bouwgebrekenonderzoek
 • conditiemeting
Back To Top