Skip to content

Bouwkeuringen

Bouwkosten Adviesburo Joosten is een allround onafhankelijk bouwkundig adviesbureau onder andere gespecialiseerd in bouwkeuringen van woningen. Woningen worden grondig gekeurd op verborgen gebreken waarna er een uitgebreid deskundig rapport wordt opgesteld. Dit bouwkundig rapport kan u grote voordelen opleveren in het aan- of verkoopproces van een woning. Denk hierbij aan onderhandelingsposities maar ook aan de aanvraag van een hypotheek of verbouwingdepots. Onze keuringsrapporten worden erkend door alle financiële instellingen. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan en maak gebruik van onze expertise. Duidelijkheid vooraf, wij bieden u graag duidelijkheid vooraf en geen verrassingen achteraf. Wij bieden daarom onze diensten voor een vaste prijs aan in plaats op basis van een uurtarief. Wij hanteren onder meer een vaste prijs voor een bouwkundige keuring. Service is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, door onze ad hoc werkwijze kunnen wij snelle en klantgerichte service verlenen. Zo heeft u altijd binnen 5 werkdagen het bouwkundig rapport in huis en bent u voorzien van betrouwbaar bouwadvies. Wij kunnen ook spoedopdrachten voor u uitvoeren.

Basiskeuring

Alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele verborgen gebreken worden benoemd. Tevens wordt een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen gegeven. In het bouwkundig rapport wordt géén hersteladvies en géén kostenraming voor herstel opgenomen. Het rapport bevat kleurenfoto’s van de aangetroffen gebreken. Let op: dit rapport is niet geschikt voor financiering of ontbindende voorwaarden. De Basiskeuring wordt veelal gebruikt bij de verkoop van uw woning, hiermee voldoet u aan uw informatieplicht.

Pluskeuring

Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden de herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhouds-maatregelen en onderhouds-maatregelen op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken. Een Pluskeuring kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage. De Pluskeuring wordt veelal gebruikt bij de aankoop van een woning, hiermee voldoet u aan uw onderzoeksplicht en kunt u het bouwkundig rapport van de bouwtechnische keuring tevens gebruiken om uw onderhandelingspositie te versterken.

Keuring voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een NHG-rapportage kunt u nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. De rapportage voldoet aan de specifieke eisen die door de Stichting NHG hieraan gesteld worden. In dit rapport worden summier de resultaten van de bouwkundige keuring beschreven. Uit ervaring blijkt dat een particulier onvoldoende informatie geeft over de bouwtechnische staat van de woningen en de mogelijke oplossingen voor de eventueel aangetroffen bouwkundige problemen. Als u een volledig en goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Pluskeuring-rapportage noodzakelijk.

Verschillende bouwkeuringen:

  • Aankoopkeuring
  • Verkoopkeuring
  • NHG keuring
  • Opleveringskeuring
  • Deelinspectie
  • Bouwgebreken onderzoek
  • Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Onze werkwijze

Op het afgesproken tijdstip is de inspecteur bij de woning aanwezig. De bouwkundige keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1,5 uur in beslag. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt op ons kantoor. We adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De bouwtechnische keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek op alle essentiële punten voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden. De inspecteur registreert tijdens de bouwkeuringen alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud. Er worden veel foto’s gemaakt welke terug te vinden zijn in de rapportage. De inspecteur gebruikt hierbij zijn ervaring, kennis en technisch inzicht. Uiterlijk binnen 5 werkdagen (of bij spoed 48 uur) na de visuele inspectie ontvangt u via de e-mail de factuur welke u middels iDEAL kunt voldoen. Zodra uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u van ons via de e-mail een digitale versie (PDF-formaat) van het bouwkundig rapport. Op verzoek kan de rapportage ook per post worden verstuurd. Het rapport is rijkelijk voorzien van foto’s met daarbij vermeld de geconstateerde gebreken. Afhankelijk van het type keuring is het rapport voorzien van een kostenraming op korte termijn, een kostenraming op lange termijn en eventuele verbeterkosten.

Onze opdrachtgevers

Bouwkosten Adviesburo Joosten voert bouwtechnische keuringen uit voor woningen, bedrijfspanden, monumentale gebouwen etcetera en voorziet de klant hierbij van goed bouwadvies. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit particuliere huizenbezitters, verenigingen van eigenaren, makelaars en beleggers. Wij zijn voornamelijk actief in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant voor wat betreft de bouwkeuringen. Ook gaan we natuurlijk buiten deze regio graag voor u aan de slag.

Contact

Indien u twijfelt over welke rapportage voor u het best van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch: 0475-570750 of per e-mail: info@bouwkostenadviesburo.nl

Back To Top