Skip to content

Bouwgebreken onderzoek

Indien de aannemer zijn werken niet naar behoren uitvoert, of helemaal niet uitvoert dan zijn hier de regels inzake contractuele aansprakelijkheid van toepassing (wanprestatie, ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst enz…).

In de eerste plaats moet bij wanprestatie een beroep gedaan worden op de “ingebrekestelling”. Door de ingebrekestelling kan de aannemer nog een laatste maal aangespoord worden om de werken alsnog uit te voeren.

Het is aan de opdrachtgever om de vrees voor wanprestatie met bewijs te onderbouwen, bijvoorbeeld met een onafhankelijk inspectierapport waaruit de ondeugdelijkheid van het reeds uitgevoerde werk blijkt. Daarom is het zaak om tijdig een zo compleet mogelijk dossier op te bouwen voor het geval dat een (tijdrovende) vordering tot ontbinding bij de rechter noodzakelijk blijkt.

Bouwkosten Adviesburo Joosten kan u in al deze en andere gevallen voorzien van een onderzoek naar de oorzaken van deze gebreken. Naast een rapportage over de oorzaken van de gebreken, krijgt u advies over de wijze van herstel en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ook ontvangt u een inschatting van de herstelkosten.

Bekijk hier onze voorbeeldrapportages

Back To Top