Skip to content

Informatieplicht en onderzoeksplicht

Een woning die verkocht wordt moet volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek worden overgedragen ‘vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard. Dit betekent dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de verkopend makelaar en zeker aan potentiële kopers moet melden. Het kan gaan om rechten van derden (recht van overpad bijvoorbeeld) of verplichtingen van de eigenaar die voor een koper niet acceptabel zijn (het verbod om een hoge muur of bomen te mogen plaatsen vanwege het uitzicht).

Daarnaast kan het gaan om bouwkundige gebreken. Op vragen van de koper moet de verkoper wel eerlijk antwoorden. Als de koper bijvoorbeeld vraagt of het gehorig is, dan mag de verkoper dat niet ontkennen als elke dag de televisie van de buurman hoorbaar is. Als de verkoper zijn (verkopend)makelaar op de hoogte stelt van de verschillende lasten en gebreken, dan weet hij welke hij moet vertellen aan de kopers. Als hij het niet nodig vindt een gebrek te melden, dan zal hij daarvan ook de consequenties moeten dragen als de koper daarna een vordering indient.

Naast de informatieplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat de koper zekerheid heeft over de woning. Is de koper te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

De informatieplicht betekent dus dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle bekende bouwkundige gebreken. Dit kan de verkoper doen door het inlichtingenformulier voorafgaand aan de keuring in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en aan onze inspecteur te overhandigen. Onze inspecteur kan dan de gegevens die op het inlichtingenformulier zijn vermeld betrekken bij zijn inspectie.

De verkopende en de kopende partij hebben zowel een informatieplicht en onderzoeksplicht. Bouwkosten Adviesburo Joosten kan u in beide gevallen bijstaan zodat u middels een rapportage kunt aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Het is dus belangrijk dat de verkoper bijtijds in het bezit komt van het inlichtingenformulier. Onderstaand kunt u het inlichtingenformulier downloaden.

Back To Top