Skip to content

Bouwkosten calculatie

Ontzorgen

Calculeren is vaak een stressvolle periode. Bouwkosten Adviesburo Joosten kan u hiervan ontzorgen. Laat ons uw bouwkosten berekenen, wij verzorgen voor u dan de gehele calculatie. Dit geldt voor alle sectoren in de bouw.

Aanbestedings/inschrijvingsbegrotingen

Onze kernactiviteit bestaat voornamelijk uit het verzorgen van aanbestedingsbegrotingen en inschrijvingsbegrotingen. Andere vormen zoals o.a. kostenramingen, elementenbegrotingen en hoeveelhedenbegrotingen (zonder uurnormen/materiaal/onderaannemerprijzen) behoren ook tot de bouwkosten en kunnen we ook voor u verzorgen. Omdat wij regelmatig wordt bijgeschoold en op de hoogte zijn en gebruik maken van de laatste technieken, kunnen bouwkosten berekenen voor een betaalbare prijs.

Calculatiebureau ervaring

Wij zijn een no-nonsense calculatiebureau die staat voor wat ze doen. Afspraak is afspraak. Onze klanten waarderen dat en onderschrijven dit door na met ons gewerkt te hebben cliënt te blijven. Graag zouden we met u eens om de tafel gaan zitten, onder het genot van een kop koffie, om te kijken of we voor u van meerwaarde kunnen zijn. Neem snel contact met ons op.

Groot aantal referentieprojecten

De calculaties maken wij met behulp van meerdere calculatiepakketten (IBIS-Trad, WpNext, en Calc4you) op deze manier kunnen we de calculaties opzetten naar de wensen van onze opdrachtgevers. Waarbij wij de beschikking hebben over een zeer groot aantal projecten en begrotingsregels, door onze reeds veel gemaakte calculaties de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers. Omzetten van de begroting in een CUF-bestand is ook mogelijk zodat u deze begroting indien uw bedrijf met een ander calculatieprogramma werkt kunt inlezen.

Kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf of denkt u in de toekomst een beroep op ons te willen doen? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we het e.e.a. toelichten en u wellicht een interessante aanbieding doen voor een eventuele 1e opdracht. Wij helpen u graag bij het berekenen van de bouwkosten.

Onze werkwijze

Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden geven wij hieronder een voorbeeld van hoe wij meestal te werk gaan bij het berekenen van bouwkosten.

Snel aan de slag

Vraag u zich af wat de (ver)bouwkosten van uw bedrijfspand worden of wilt u een eigen huis bouwen of verbouwen? Wij gaan snel aan de slag met het uitzoeken van de aan te vragen offertes bij onderaannemers/leveranciers voor het werk. Verzorgen de kopieerlijsten ( indien er geen digitale bestanden beschikbaar zijn ) voor deze aanvragen zodat die snel de deur uit kunnen. Meestal ontvangt u deze gegevens binnen 2 werkdagen van ons terug. Wij hebben de ervaring dat de offerteaanvragen bij onderaannemers/leveranciers het beste werken als u deze zelf verzorgt i.v.m. de vaste relaties waarover u meestal beschikt maar dit kunnen wij, als u dat wenst, ook voor u uitvoeren.

Wij onderhouden de contacten

Wij onderhouden de contacten met de onderaannemers/leveranciers, verzorgen het opstellen en gedetailleerd uitwerken van de begroting incl. het uittrekken van hoeveelheden. Bijna elke hoeveelheid vernoemd in de begrotingsregel is onderbouwd in de uittrekstaat, wij vinden het belangrijk dat wij kunnen laten zien hoe en waar we deze hoeveelheden bepaald hebben.

Aanwijzingen/bezichtigingen

Wij stellen bezuinigingen/alternatieven voor (als dit besteksmatig wordt toegestaan). Uiteraard gaan wij ook naar aanwijzingen/bezichtigingen en stellen wij vragen voor de nota (‘s ) van inlichtingen.

Ons streven is alles projectmatig aan te vragen

Normen de uren af, rekening houdend met de aard en complexiteit van het werk, spiegelen en prijzen de materialen/onderaannemers af d.m.v. beschikbare jaarcontracten van uw onderaannemers/leveranciers en de specifiek voor het werk aangevraagde offertes. (Ons streven is alles projectmatig aan te vragen i.v.m. het verkrijgen van een goede prijs).

Bouwplaatskosten

Het opstellen van de bouwplaatskosten kunnen wij eventueel ook verzorgen maar wij hebben de ervaring dat dit een instrument, samen met de staartkosten, is voor de directie om de inschrijfsom te bepalen, dus dat doen we vaak in overleg met onze opdrachtgever.

Gehele calculatie met u doornemen

Tot slot komen wij naar u, waar wij de gehele calculatie met u doornemen en eventueel nog aanpassen. Het liefst blijven wij erbij totdat de inschrijfsom is ingevuld op het inschrijvingsbiljet. Wij hebben de ervaring dat de offerteaanvragen bij onderaannemers/leveranciers het beste werken als u deze zelf verzorgt i.v.m. de vaste relaties waarover u meestal beschikt maar dit kunnen wij, als u dat wenst, ook voor u uitvoeren.

Back To Top