In Nederland zijn bij elk bouwproject van enige omvang een architect, een constructeur en een installateur betrokken, en vaak ook nog een bouwfysicus. Vreemd eigenlijk dat een kostendeskundige daar niet standaard bij hoort. Als er namelijk problemen zijn, gaan die bijna altijd over geld. Onafhankelijke kostenkennis kan een hoop discussie – en geld – besparen.

KOSTEN ALS ‘RODE DRAAD’ IN HET GEHELE BOUWPROCES

Hoe je het ook wendt of keert, geld speelt een grote rol in de bouw. De ‘producten’ die we met z’n allen maken zijn om

te beginnen zeer kapitaalintensief. Tegelijkertijd is geld een van de meest tastbare ‘latten’ waarlangs beslissingen nog altijd worden gelegd. Bij de meeste keuzes is de prijs de bepalende factor. Tot zover dus geen misverstand. Dat is er wel over de rol van de kostendeskundige in deze financiële kant van ontwerpen en bouwen. Kostendeskundigheid is niet hetzelfde als calculeren. Een kostendeskundige is geen calculator, maar iemand die in het vroegste stadium de ambities en het geld dat daarvoor nodig is, bij elkaar brengt. Dat is dus iets heel anders dan de architect die van zijn ontwerp een kostenraming maakt. Zodra bij de aanbesteding de aannemer aan datzelfde ontwerp gaat rekenen, blijkt vaak pas dat de harde werkelijkheid toch een heel andere is dan die van de architect. Een weg terug is er dan meestal niet meer. Bijna alle partijen die in het ontwerp- en bouwproces kosteninformatie verstrekken, vullen die vanuit hun eigen perspectief in. Ze hebben immers een ander belang dan de opdrachtgever. Dat is logisch, alleen realiseert die laatste zich dat maar ten dele. En zo worden ramingen al snel voor waar aangenomen. Euro’s zijn immers keihard, toch? Nee dus. Een architect die de kosten van zijn ontwerp raamt, kijkt er heel anders naar dan de bouwer. Daartussen zit een wereld van verschil. Toch zit er bij veel projecten géén onafhankelijke kostenspecialist aan tafel. En dat is dan weer het gevolg van het zand dat we onszelf op dit gebied in de ogen strooien. Kopen we immers niet allemaal dagelijks producten en diensten? En zijn we niet allemaal heel prijsbewust en dus in staat om ‘de juiste’ keuze te maken? Noem het een aangeboren, onontkoombare vorm van zelfoverschatting. Hoe alledaagser het onderwerp, hoe meer verstand we ervan denken te hebben. Waar iedereen begrijpt dat die architect, constructeur of installatieadviseur een echt vak heeft – een vak dat iemand zonder opleiding en ervaring onmogelijk zelf kan doen – moet de kostendeskundige nog vaak moeite doen om zijn vak ook echt als vak over het voetlicht te krijgen. Het kost moeite om de grote verschillen in kostendeskundigheid uit te leggen. Dat geldt ook voor het feit dat de schoonheid – de ‘winst’ zo u wilt – ook van dit vak ‘m in de details zit. De grootste winst zit in de vroegste fase. Daar wordt de basis gelegd voor een succesvol project. Andersom: als de ambities en het geld in het begin al scheef zitten, reken je dat later niet meer recht. Juist in deze economische moeilijke fase bewijst de onafhankelijke kostendeskundige zijn grote nut. Juist nu iedere euro telt, nu er scherper aan de wind moet worden gezeild dan ooit, betaalt hoogwaardige kostenkennis zich uit. Kostenkennis kost niet, het bespaart – en niet alleen geld.

Rob van de Heiden RKN

Bestuurslid van stichting Register Kostenmanager Nederland

(www.stichtingrkn.nl)

thumb.jpg
14 jan. 2016 16:19
thumb_v2.jpg
14 jan. 2016 16:13
thumb.jpg
14 jan. 2016 16:04
thumb.jpg
14 jan. 2016 16:00
thumb.jpg
14 jan. 2016 15:53